.

Norgestribunen med 132 behagelige sitteplasser
Norgestribunen med 132 behagelige sitteplasser

Gode tribuner er en god investering.

Legg tilrette for at tilskuerne både sitter godt, og at de kommer tilbake neste gang.

Først må vi slå fast først som sist: Tribuner må ikke sees på som en kostnad, men som en investering!
 
Med tribuner investerer dere i bedre komfort for tilskuerne, som igjen betyr at de kommer oftere tilbake. Og ikke minst at dere får flere tilskuere på arrangementene når de har gode sitteplasser med god sikt over aktivitetene.
Fulle tribuner
Dersom dere da har betalende tilskuere, så øker selvfølgelig denne inntektsposten.
 
Med tribuner får dere også et glimrende samlingspunkt som igjen øker engasjementet under arrangementene. Og ingenting er vel bedre enn tilskuere som tydelig viser sin klubbtilhørighet.
 
Som arrangør eller eier av et idrettsanlegg er dere også ansvarlig for sikkerheten til deres tilskuere. Både ved planlagte arrangementer, og ikke minst når idrettsanlegget ellers er i bruk. Ved å investere i en god og sikker tribuneløsning som ivaretar gjeldende norske og europeiske krav, og litt til, får dere en ting mindre å bekymre dere over.
 
Norgestribunen produseres i Norge av dyktige fagarbeidere hos Sandnes Rør AS i Isjorden, og med utvalgte norske underleverandører. Norgestribunen er utviklet og konstruert fra grunnen av, med fokusområde spesielt på sikkerheten.
 
Norgestribunen er utviklet og konstruert i henhold til den europeiske standarden NS-EN 13200.
 
Og selvfølgelig tilfredsstiller Norgestribunen relevante forskrifter i både Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK17), og
Norgestribunen er sannsynligvis den eneste tribuneløsningen i sin klasse som ivaretar Universell utforming på en tilfredsstillende måte.
 
Vi har en egen tilleggsmodul for rullestoler som enkelt kan integreres sammen med den øvrige konstruksjonen.
 

Handikapmodul til Norgestribunen
HC-modul med plass til to rullestoler på CC Vest Arena, Ullern.

 

hc holmestrand2
HC-modul med plass til en rullestol i Holmestrand.

Følg Oss

fb75 75

twitter 75 75

Instagram Norgestribunen

Registrert leverandør i:
SB logo cmyk png

Kontakt oss

phone


4815 3155

 

epost  svein@norgestribunen.no 

 

adresse1  Leiragata 15
6310 VEBLUNGSNES