.

 

Først må vi slå fast først som sist: Tribuner må ikke sees på som en kostnad, men som en investering!
 
Med tribuner investerer dere i bedre komfort for tilskuerne, som igjen betyr at de kommer oftere tilbake. Og ikke minst at dere får flere tilskuere på arrangementene når de har gode sitteplasser med god sikt over aktivitetene.
 
Dersom dere da har betalende tilskuere, så øker selvfølgelig denne inntektsposten.
 

 
Tribuner har også ofte gode eksponeringsplasser som dere kan selge til sponsorer. Mange klubber gjør en fremragende jobb med dette slik at tribunene ofte fullfinansieres ved hjelp av sponsorer.
 
Det finnes flere gode tribunerløsninger å velge mellom i samme segment som Norgestribunen. Dette er gjerne tribunerløsninger som er spesielt beregnet til å monteres og demonteres raskt. Og som regel uten bruk av verktøy som f.eks fastnøkler og pipesett.
 
Kjempefine løsninger dersom tribunen skal monteres om morgenen, og demonteres om kvelden etter arrangementet.
 
Men i de aller fleste tilfellene så skal tribunene stå mer eller mindre permanent på idrettsanlegget. Og da betyr en time ekstra i monteringstid veldig lite.
 
 
På Norgestribunen finner du ingen løse låsesplinter, løse kiler eller andre fikse låsemekanismer som gjør at du sparer tid ved montering eller demontering.
 
På Norgestribunen går vi ett steg videre med tanke på sikkerheten. Festeklipps, bolter og mutre låser alle komponentene i forhold til hverandre slik at du alltid skal være trygg på at tribunen er sikker og klar til bruk.
 
De skrudde forbindelse er ikke bortgjemt, men derimot gjort godt synlige slik at de enkelt kan inspiseres.
 
Og vi trenger knapt nevne den ekstra stabiliteten de skrudde forbindelsene gir tribunen. Ingen "rakling" (som vi sier i Romsdalen) i konstruksjonen på grunn av slarkete sammenføyninger.
 
 
 
 
Norgestribunen produseres i Norge av dyktige fagarbeidere hos Sandnes Rør AS i Isjorden, og med utvalgte norske underleverandører. Norgestribunen er utviklet og konstruert fra grunnen av, med fokusområde spesielt på sikkerheten.
 
Norgestribunen er utviklet og konstruert i henhold til den europeiske standarden NS-EN 13200 - Midlertidige tribuner.
 
Og selvfølgelig tilfredsstiller Norgestribunen relevante forskrifter i både Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK17).
 
 

 
 
Vi tar begrepet Universell utforming på alvor med Norgestribunen.
 
Hva er Universell utforming?
"Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming." (the Centre for Universal Design, north Carolina state University, Usa/rådet for funksjons- hemmede 1997/miljøverndepartementet 2007)

Hva betyr det i tribunesammenheng?
Det betyr at vi alle har et ansvar for å legge forholdene tilrette for at blant annet bevegelseshemmede og svaksynte får de samme mulighetene til å benytte tribunene.
Norges Fotballforbund sier at det bør være minst fem HC plasser pr. 1000 sitteplasser.
Dette kan tolkes videre til at det bør være en HC plass pr. 200 sitteplasser.
 
 
Og hva betyr det for Norgestribunen?
På Norgestribunen er alle trappetrinnene samt hjørnene av tribunen godt markert med kontrastfarger for å bedre synligheten. Overgangen fra publikumsområde til trapp er også markert med kontrastfarge, og i tillegg er alle trinn sklisikret.
 
Norgestribunen har en egen tilleggsmodul for rullestoler som enkelt kan integreres sammen med den øvrige konstruksjonen. En HC modul til Norgestribunen har plass til en rullestol. HC modulen kan utvides med plass til flere rullestoler etter behov og ønsker.
 
Norgestribunen er sannsynligvis den eneste tribuneløsningen i sin klasse som ivaretar Universell utforming på en tilfredsstillende måte.
 
 
Og det er ikke uten grunn at Norges Fotballforbund anbefaler nettopp Norgestribunen til klubbene i Norge.

Ole Myhrvold er Anleggssjef i Norges Fotballforbund.
 

 

Så velg tribuner både med hjertet og med hjernen.
Vi tror du havner på Norgestribunen.


Svein Frode Heen
Daglig leder

 

Følg Oss

fb75 75

twitter 75 75

Instagram Norgestribunen

Registrert leverandør i:
SB logo cmyk png

Kontakt oss

phone


4815 3155

 

epost  svein@norgestribunen.no 

 

adresse1  Leiragata 15
6310 VEBLUNGSNES